Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

V současné době vrcholí naše jednání s jednou z největších pojišťoven poskytujících pojištění pohledávek, společností COFACE.

Uzavíráme pojistnou smlouvu na pojištění rizika nezaplacení pohledávek.

Našim klientům přinese podstatné snížení rizika – rozšiřujeme nabídku bezregresního factoringu. Také nám umožní zvětšení objemu nakupovaných pohledávek.

Předmětem pojištění jsou pohledávky, které nakupujeme od našich klientů, v rámci factoringového financování. Pojistným nebezpečím je nebezpečí nezaplacení pohledávek po splatnosti pojištěných podle pojistné smlouvy a pojistnou událostí je nezaplacení pohledávek po splatnosti.

COFACE je světový leader v oblasti pojištění pohledávek:

  • 450 miliard EUR zajištěných pohledávek
  • 1,44 miliardy EUR obratu v roce 2013
  • 65 milionů monitorovaných společností
  • 4440 zaměstnanců
  • působnost v 98 zemích

 

www.coface.cz