Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Jednatel naší společnosti Ing. Roman Špaček odpovídal na otázky časopisu SYSTÉMY LOGISTIKY pro připravovaný článek do sekce Management – FACTORING „ŘÍDÍ“ PROVOZNÍ CASH FLOW DOPRAVCŮ

 

Připravovaný článek je zaměřen na téma factoring dopravy. Mohli byste nejprve definovat, co přesně factoring dopravy pro firmy znamená, jak funguje a jaké jsou možnosti factoringu?

Factoring je rychlý a snadný způsob, jak uvolnit hotovost vázanou v neuhrazených fakturách vůči odběratelům a překlenout tak dobu mezi tím, kdy dopravní společnost musí hradit své závazky a dobou, kdy dostane zaplaceno od svých odběratelů.

Jedná se o službu zahrnující financování, správu a inkaso pohledávek a v případě bezregresního factoringu i službu zajištění rizika neplacení ze strany odběratele – faktoringová společnost za klienta přebírá riziko platební neschopnosti odběratelů.

Factoring dopravy je velmi jednoduchý – dopravce vystaví fakturu svému odběrateli, tak jako doposud, její kopii pošle factoringové společnosti a ta většinou do 24 hodin proplácí 70-90 % z hodnoty vystavených faktur. Jakmile odběratel fakturu uhradí, factor uvolňuje dopravní společnosti rozdíl mezi hodnotou faktury a proplacenou zálohou, ponížený o dohodnuté poplatky.

V čem jsou pro firmy hlavní výhody factoringu dopravy? A kterým firmám podnikajícím v oblasti dopravy se tato služba vyplatí? Co jim factoring z hlediska managementu přináší?

Obvyklá splatnost v dopravě se pohybuje mezi 30 a 90 dny. Přitom většinu nákladů spojených s provozem firmy musí dopravci platit hned – pohonné hmoty, mzdy, splátky leasingu, poplatky – to jsou pravidelné měsíční platby, na které musí mít firma zajištěny zdroje a vhodným nástrojem může být právě factoring.

Díky factoringu může dopravní firma přesněji plánovat svoje cash flow, hradit včas své závazky a také bezpečně profinancovat nové zakázky, a tím navýšit obrat a zisk bez zadlužování společnosti.

Pomocí zajištěného financování může dopravce také nabídnout svým odběratelům delší splatnost – jako významnou konkurenční výhodu.

Factoring je vhodný jak pro menší dopravce, tak pro firmy s velkým vozovým parkem.

Firem nabízejících factoring je více. Jakých chyb se při jejich výběru vyvarovat, na co se při výběru zaměřit?

V poslední době se na internetu objevilo několik nových firem, které nabízí profinancování faktur a prezentují, že pro zahájení spolupráce od vás nebudou chtít žádné informace. I když to zní velmi lákavě, těmto firmám bych doporučil se vyhnout. Životnost firem, které půjčují peníze bez znalosti klienta a jeho podnikání nebývá většinou příliš dlouhá. Osobně bych doporučil zaměřit se na factoringové firmy s historií, které mají zkušenost s financováním v oboru autodopravy a znají jeho specifika a samozřejmě zlaté pravidlo je neřídit se pouze nejnižší cenou, ale při rozhodování vzít v úvahu koncepčnost řešení, které mi factoringová společnost nabízí, a celkový klientský přístup.

Jak aktuálně vnímáte platební morálku firem v dopravě? Článek je zaměřen na téma Factoring dopravy, jaké tedy mají čeští dopravci na základě vašich zkušeností problémy s proplácením faktur? A jak se situace v tomto směru vyvíjí?

Z průzkumů ratingových agentur vyplývá, že obecně se platební morálka českých firem mezi lety 2017 a 2018 mírně zlepšila. Bohužel autodoprava dlouhodobě patří mezi obory s nejhorší platební morálkou, většinou je uváděna hned na druhém místě za stavebnictvím. Je však nutné říci, že i v tomto oboru jsou velké rozdíly, najdete tu firmy, které platí přesně na splatnost, ale i ty, pro které je úhrada víc jak 30 dnů po řádné splatnosti faktury standardem. I v tomto může factoring dopravcům významně pomoct, jednak factoringové společnosti posuzují bonitu a platební morálku odběratelů nejen při zahájení spolupráce, ale také ji průběžně monitorují, a dále také klientům pomáhají se správou a inkasem pohledávek, což má většinou pozitivní dopad na platební morálku odběratelů.