Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

 

Zdá se, že v letošním roce se růst počtu insolvenčních návrhů konečně zastavil. Počet návrhů u firem a živnostníků dokonce razantně poklesl, ale mírnější tempo růstu měly oproti přechozím rokům i insolvence u nepodnikatelů.

 

V prvním pololetí 2014 se v insolvenčním rejstříku ocitla řada významných firem. Například společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, velká stavební společnost  BÖGL a KRÝSL, k.s. U všech těchto společností byl návrh soudem odmítnut, nebo bylo řízení velmi rychle zastaveno. Naopak prohlášením úpadku skončilo insolvenční řízení na společnost VOKD, a.s. a TATRA, a.s.

Úpadek firem je řešen buď konkurzem nebo reorganizací.

Konkurs je způsob řešení úpadku, kdy na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny prodejem majetku. Reálně se tedy jedná o ukončení „života“ firmy.

Mezi největší firmy, které soud poslal do konkurzu v 1. pololetí 2014, patří dřevařské společnosti LESS & FOREST s.r.o., LESS & TIMBER s.r.o. a zpracovatel masa a výrobce masných výrobků a uzenin Příbramská uzenina a.s. Od února 2014 je v konkurzu také výrobce jogurtů a mléčných výrobků YOPLAIT CZECH, a.s.

Reorganizace je naopak způsob řešení úpadku, kdy je snaha o postupné uspokojení pohledávek věřitelů při zachování provozu.

Do konce roku 2013 byla předpokladem reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 milionů Kč. Druhým kritériem bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců.

Novela Insolvenčního zákona platná od 1. 1. 2014 snížila kritéria pro povolení reorganizace – obrat na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50.

Reorganizovat se letos pokouší společnost JOB AIR Technic a.s. – opravna letadel, finanční společnost Via Chem Group, a.s., mlékárna MILTRA B s.r.o.nebo ROSS Holding a. s.

Insolvenci fyzických osob – nepodnikatelů je možné řešit oddlužením (někdy se také nazývá osobní bankrot). Oddlužení probíhá buď zpeněžením majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

Vývoj oddlužení ukazuje následující graf.

osobni bankroty

Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2014 jsou mírně optimistická. Faktory jako pokles cen energií a telefonních poplatků, nízká inflace, růst exportu podpořený silnou korunou a konec restriktivní politiky nové vlády by mohly ekonomiku stabilizovat a nejspíš se dočkáme i mírného oživení. <o:p></o:p>

Zdroj: Creditreform, vývoj insolvencí v ČR