Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

 

Zdá se, že v letošním roce se růst počtu insolvenčních návrhů konečně zastavil. Počet návrhů u firem a živnostníků dokonce razantně poklesl, ale mírnější tempo růstu měly oproti přechozím rokům i insolvence u nepodnikatelů.

 

V prvním pololetí 2014 se v insolvenčním rejstříku ocitla řada významných firem. Například společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, velká stavební společnost  BÖGL a KRÝSL, k.s. U všech těchto společností byl návrh soudem odmítnut, nebo bylo řízení velmi rychle zastaveno. Naopak prohlášením úpadku skončilo insolvenční řízení na společnost VOKD, a.s. a TATRA, a.s.

Úpadek firem je řešen buď konkurzem nebo reorganizací.

Konkurs je způsob řešení úpadku, kdy na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny prodejem majetku. Reálně se tedy jedná o ukončení „života“ firmy.

Mezi největší firmy, které soud poslal do konkurzu v 1. pololetí 2014, patří dřevařské společnosti LESS & FOREST s.r.o., LESS & TIMBER s.r.o. a zpracovatel masa a výrobce masných výrobků a uzenin Příbramská uzenina a.s. Od února 2014 je v konkurzu také výrobce jogurtů a mléčných výrobků YOPLAIT CZECH, a.s.

Reorganizace je naopak způsob řešení úpadku, kdy je snaha o postupné uspokojení pohledávek věřitelů při zachování provozu.

Do konce roku 2013 byla předpokladem reorganizace podmínka, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 milionů Kč. Druhým kritériem bylo, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců.

Novela Insolvenčního zákona platná od 1. 1. 2014 snížila kritéria pro povolení reorganizace – obrat na 50 mil. Kč a počet zaměstnanců na 50.

Reorganizovat se letos pokouší společnost JOB AIR Technic a.s. – opravna letadel, finanční společnost Via Chem Group, a.s., mlékárna MILTRA B s.r.o.nebo ROSS Holding a. s.

Insolvenci fyzických osob – nepodnikatelů je možné řešit oddlužením (někdy se také nazývá osobní bankrot). Oddlužení probíhá buď zpeněžením majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

Vývoj oddlužení ukazuje následující graf.

Očekávání společnosti Creditreform pro rok 2014 jsou mírně optimistická. Faktory jako pokles cen energií a telefonních poplatků, nízká inflace, růst exportu podpořený silnou korunou a konec restriktivní politiky nové vlády by mohly ekonomiku stabilizovat a nejspíš se dočkáme i mírného oživení. <o:p></o:p>

Zdroj: Creditreform, vývoj insolvencí v ČR