Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Podle zákona o DPH má odběratel povinnost hradit za dodané zboží nebo služby výhradně na bankovní účet zveřejněný dodavatelem na daňovém portálu, jinak se stává ručitelem za případně nezaplacenou daň. Jak je to ale v případě, že hradíte na účet 3. strany? Toto nastává právě u faktoringových transakcí, ale také u postupování pohledávek, notářské úschovy, platby platebními kartami.

Generální finanční ředitelství vydalo k tomuto tématu informaci na konci října loňského roku (2013).

My se budeme věnovat oblasti, která naše klienty a jejich odběratele samozřejmě zajímá nejvíce, tj. faktoringovými operacemi.

Proto, že factoring není v našem právním systému definován, hraje důležitou roli smluvní ujednání mezi poskytovatelem (tzv. factorem) a klientem, kterému je služba poskytována.

Správce daně bude vycházet z toho, že tento smluvní vztah vykazuje následující znaky:

  • faktor je specializovaný subjekt, zabývající se trvale touto činností
  • postoupení pohledávky se děje na základě zpravidla dlouhodobé smlouvy k zajištění financování pohledávek
  • v době postoupení jde o pohledávky před splatností
  • postoupení je ihned řádně sděleno odběrateli
  • na základě postoupení klient čerpá od faktora předfinancování před splatností postoupené pohledávky – je důležité, aby faktor hradil na správcem daně zveřejněný účet poskytovatele plnění (klienta faktora)
  • úhrada pohledávky je následně provedena odběratelem na transparentní účet faktora

V případě prokazování rozhodných okolností bude správce daně vyžadovat v rámci součinnosti doložení průběhu plateb (výpis transakcí apod.)

Jako věrohodné budou posouzeny ty případy, kde bude doložena celá transakční stopa platby za zdanitelné plnění, tj. od odběratele, přes faktora až ke zveřejněnému účtu poskytovatele zdanitelného plnění (klienta faktoringové společnosti).

Tedy rozhodně není nutná obava odběratele z platby přes faktoringovou společnost – v případě dodržení výše uvedených pravidel odběratel klienta faktoringové společnosti za DPH ručit nebude.

V dalších částech uvedené zprávy rozebírá Ing. Sladkovský z generálního finančního ředitelství další případy úhrad na účty 3. Osob (kartové operace, platby v exekučním/insolvenčním řízení, notářské či advokátní úschovy aj.) Celou zprávu si můžete přečíst na stránkách GFŘ.

V případě dotazů k problematice faktoringu se na nás samozřejmě můžete obrátit (kontakty zde).

Mgr. Jan Matoušek, jednatel společnosti SMart Credit s.r.o.