Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Mnoho podnikatelů nezná ani krátkodobý výhled cash-flow ve svojí firmě. Učetnictví vypadá dobře, ale přitom se firma potýká s nedostatkem peněz. Jak z toho ven?

 

Zdá se, že v letošním roce se růst počtu insolvenčních návrhů konečně zastavil. Počet návrhů u firem a živnostníků dokonce razantně poklesl, ale mírnější tempo růstu měly oproti přechozím rokům i insolvence u nepodnikatelů.

ČLFA vydala svoji každoroční zprávu o vývoji factoringového trhu.

Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 137 miliard korun a poprvé překročila doposud rekordní hodnotu z roku 2008 (v roce 2009 došlo k razantnímu poklesu factoringových transakcí v důsledku ekonomické situace).

 

Z uvedeného objemu představuje necelých 66 % factoring regresní (více o regresním a bezregresním faktoringu zde), meziročně se ale jeho podíl mírně snížil. 
70 % factoringového financování se odehrává mezi tuzemskými společnostmi, 27 % představuje exportní faktoring  a pouhých 3,4 % factoring importní.

 

Podrobnější informace najdete na stránkách české leasingové a finanční asociace (ČLFA).

 
Zdroj: ČLFA – tiskové zprávy a statistiky

 

Podle zákona o DPH má odběratel povinnost hradit za dodané zboží nebo služby výhradně na bankovní účet zveřejněný dodavatelem na daňovém portálu, jinak se stává ručitelem za případně nezaplacenou daň. Jak je to ale v případě, že hradíte na účet 3. strany? Toto nastává právě u faktoringových transakcí, ale také u postupování pohledávek, notářské úschovy, platby platebními kartami.

Generální finanční ředitelství vydalo k tomuto tématu informaci na konci října loňského roku (2013).

My se budeme věnovat oblasti, která naše klienty a jejich odběratele samozřejmě zajímá nejvíce, tj. faktoringovými operacemi.

Proto, že factoring není v našem právním systému definován, hraje důležitou roli smluvní ujednání mezi poskytovatelem (tzv. factorem) a klientem, kterému je služba poskytována.

Správce daně bude vycházet z toho, že tento smluvní vztah vykazuje následující znaky:

  • faktor je specializovaný subjekt, zabývající se trvale touto činností
  • postoupení pohledávky se děje na základě zpravidla dlouhodobé smlouvy k zajištění financování pohledávek
  • v době postoupení jde o pohledávky před splatností
  • postoupení je ihned řádně sděleno odběrateli
  • na základě postoupení klient čerpá od faktora předfinancování před splatností postoupené pohledávky – je důležité, aby faktor hradil na správcem daně zveřejněný účet poskytovatele plnění (klienta faktora)
  • úhrada pohledávky je následně provedena odběratelem na transparentní účet faktora

V případě prokazování rozhodných okolností bude správce daně vyžadovat v rámci součinnosti doložení průběhu plateb (výpis transakcí apod.)

Jako věrohodné budou posouzeny ty případy, kde bude doložena celá transakční stopa platby za zdanitelné plnění, tj. od odběratele, přes faktora až ke zveřejněnému účtu poskytovatele zdanitelného plnění (klienta faktoringové společnosti).

Tedy rozhodně není nutná obava odběratele z platby přes faktoringovou společnost – v případě dodržení výše uvedených pravidel odběratel klienta faktoringové společnosti za DPH ručit nebude.

V dalších částech uvedené zprávy rozebírá Ing. Sladkovský z generálního finančního ředitelství další případy úhrad na účty 3. Osob (kartové operace, platby v exekučním/insolvenčním řízení, notářské či advokátní úschovy aj.) Celou zprávu si můžete přečíst na stránkách GFŘ.

V případě dotazů k problematice faktoringu se na nás samozřejmě můžete obrátit (kontakty zde).

Mgr. Jan Matoušek, jednatel společnosti SMart Credit s.r.o.

 

 

Na webu E15 vyšla analýza platební morálky českých firem v 1. pololetí roku 2013. Najdete v něm i srovnání jednotlivých oborů a stručné info o situaci v okolních zemích.